Kontaktperson

Hållbarhetsveckan i Kajanaland koordineras av:

Kainuun Nuotta
Verksamhetsledare
Veli-Matti Karppinen
040 585 3645
veli-matti.karppinen@kainuunnuotta.net

Hållbarhetsveckan –
landsbygden som vägvisare

Specialsakkunnig
Nora Backlund
+358 (0)44 079 7079
nora.backlund@slf.fi

 

Media

Back to top of page